0
تعاریف و مفاهیم اصطلاحات کاربردی در فروش اقساط در سایت ایران اقساط


مشتری سازمانی: مشتری که سازمان محل اشتغال ایشان قرادادی جهت فروش کالا و خدمات به صورت اقساط با سایت ایران اقساط (مجموعه فروشگاه‌های سزار) منعقد کرده است. نحوه بازپرداخت اقساط ماهانه مشتریان سازمانی به صورت کسر از حقوق، توسط حسابداری سازمان محل اشتغال ایشان و واریز به حساب سایت ایران اقساط(مجموعه فروشگاه های سزار) خواهد بود.

مشتری قدیم ایران اقساط (مجموعه فروشگاه‌های سزار): به مشتری‌ای اطلاق می‌شود که حداقل 1 مرتبه خرید اقساط به صورت حضوری از مجموعه فروشگاه‌های سزار داشته است.

چک ضمانت:  چکی به مبلغ دو برابر مبلغ خرید مشتری و در وجه سایت ایران اقساط ،جهت تضمین بازپرداخت اقساط مشتریان میباشد.

چک دریافتی:  چکی به مبلغ اقساط ماهیانه مشتری و در وجه سایت ایران اقساط و به تعداد ماه های اقساط خرید مشتری میباشد و هر مشتری که تمایل داشته باشد چک دریافتنی در قبال خرید خود بدهد، چک ضمانت  پرداخت نخواهد کرد.

پس گرفتن چک ضمانت: پس از پایان اقساط ،مشتریان محترمی که چک ضمانت نزد ایران اقساط گذاشته اند، میتوانند از طریق سایت و یا تلفن پشتیبانی ،درخواست دریافت چک خود را داشته باشندو حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از طریق کارشناسان ایران اقساط  به دستشان خواهد رسید.